Privacy Policy

Chúng tôi là ai?

Website chúng tôi tại: http://excellentbeautie.com.

NGUYÊN TẮC CHUNG

Theo như thông tin chi tiết bên dưới, bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập tại trang web này đều được sử dụng chính xác cho nhu cầu của mình và không chia sẻ với bất kỳ tổ chức cộng đồng hay cá nhân nào khác cho bất cứ lý do hay thời gian gì. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho các danh sách hoặc dữ liệu mà chúng tôi có thể giữ lại và không trao đổi thông tin từ các nguồn khác.


DỮ LIỆU THỐNG KÊ

Hệ thống máy chủ theo dỏi địa chỉ IP và các trang liên quan để giúp cải thiện và bảo trì hệ thống. Dữ liệu này chỉ được nhìn thấy như số liệu thống kê ẩn danh để chỉ ra thời gian hoạt động nhiều nhất trong ngày hoặc trong tuần, các trang bị lỗi and các hoạt động quảng cáo của chúng tôi hiệu quả như thế nào. Thông tin này không được sử dụng cho các mục đích khác.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi giữ lại các thông tin từ đơn hàng của bạn để hoàn chỉnh đơn đặt hàng và hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc khách hàng ngay hiện tại và tương lai. Trong trường hợp sản phẩm của bạn được giao bởi bên thứ ba là dịch vụ hậu cần, vì là đối tác của chúng tôi nên họ sẽ biết được tên, số điện thoại và địa chỉ của bạn để hoàn chỉnh đơn hàng. Bạn có thể chọn việc gỡ bỏ hoàn toàn các thông tin của mình từ hệ thống này bằng việc gửi yêu cầu của bạn qua email excellentbeautievn@gmail.com


SỬA ĐỔI THÔNG TIN HOẶC LOẠI BỎ

Nếu bạn yêu cầu sửa đổi, cải tiến hoặc loại bỏ một vài thông tin về bạn trên bản ghi của chúng tôi, hãy vui lòng gửi email đến địa chỉ excellentbeautievn@gmail.com với thông tin rõ ràng trong yêu cầu của bạn. Nếu bạn muốn liên lạc nhiều thêm, vui lòng tìm thông tin trên trang liên lạc của chúng tôi.


CẬP NHẬT ĐIỀU KIỆN

Chính sách bảo mật được viết vào 10.7.2018 và thường xuyên được cập nhật.